wszystkooodpadach.pl

portal dla specjalistówSerwis wszystkooodpadach.pl należy do grupy portali dla specjalistów zajmujących się ochroną środowiska w zakładach przemysłowych. Ich celem jest ułatwienie zarządzania emisjami poprzez wskazanie metod inwentaryzacji źródeł emisji, sposobów parametryzacji emisji, określania wymagań prawnych oraz poprzez prezentowanie praktycznych rozwiązań jakie zostały wdrożone w poszczególnych dziedzinach zarządzania środowiskowego.

Zapraszamy do zapoznania się z formułą portalu wszystkooemisjach.pl dotyczącego ochrony powietrza atmosferycznego, w ramach którego w poszczególnych działach publikowane są artykuły opisujące źródła emisji zanieczyszczeń. Wiedzę o metodach weryfikacji emisji poszerzamy o informacje o nowych dziedzinach, takich jak f-gazy i substancje kontrolowane oraz obowiązkach jakim musi sprostać operator urządzeń. Zagadnieniu temu poświęcony jest artykuł na stronie